Kurumsal kimlik; firma, kurum, vakıf gibi oluşumların hem içeriden hem de dışarıdan duruş, davranış ve imajını temsil eden kavramdır, yani oluşumların kimliğidir. Kurumsal kimlik firmanın iç ve dış kişilerce görünen yüzüdür. Kurumsal kimliği bir insanın mimiklerine...